yövməl’isneyn


yövməl’isneyn
ə. bazar ertəsi günündə (zaman zərfliyi kimi)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.